MENU

いじわるな悪魔少女の美麗イラスト:151種類のStable-Diffusionモデルで283枚生成!

Anime-style-girl-wearing-tanuki-hat-holding-character-toy
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
目次

イタズラ好きでちょっぴりいじわる、でも何故か憎めない!

こんにちは、kojirom です。
一見、普通の女の子に見えて、実は悪魔だったなんてシチュエーション、ワクワクしませんか?
そんなライトノベルみたいな妄想をかき立てられるほど、女性は魅力的で謎が多い存在です。
おそらく、多くの女性が心の奥に小さな悪魔を隠しているのでしょう。

スライドショー:283枚

20231012-001-flatpiececore_a1400
20231012-002-grilledLamprey_v12o8n2
20231012-003-shidoshi25d_v10
20231012-004-bellyberry1_
20231012-005-awpainting_v12
20231012-006-gapMix_original
20231012-007-foolkatGODDESSOF_v1
20231012-008-abyssFantasy_v10
20231012-009-aniverse_V11Pruned
20231012-010-seizamix_v2
20231012-011-agelesnate_v2
20231012-012-v1
20231012-013-ametrineLegacy_v12
20231012-014-fiamixDynamic_v40
20231012-015-v1
20231012-016-tsubaki_v11
20231012-017-bokujust_V10b
20231012-018-lembo2D_v10
20231012-019-helloy3_V10e
20231012-020-hijklmixAnime_v10Pruned
20231012-021-masteranime_v3
20231012-022-eightchisMix_v10
20231012-023-cosmix_v20
20231012-024-asyncsMIX_v2
20231012-025-renaigadeFantasy_v10Pruned
20231012-026-reallynotreal_amethyst
20231012-027-bluePencil_v10
20231012-028-animatedModelsOf_v10
20231012-029-anythingV50_v50
20231012-030-miku241_v10
20231012-031-bluePencil_v9b
20231012-032-neverendingDreamNED_v122BakedVae
20231012-033-limboMix_v2
20231012-034-corneos7thHeavenMix_v2
20231012-035-gapClearVae23_v10
20231012-036-masteranime_v3
20231012-037-dwMixv3Real_v10
20231012-038-agelesnate_v2
20231012-039-hijklmixAnime_v22Pruned
20231012-040-nlightPhotography_sam
20231012-041-v1
20231012-042-aingdiffusion_v92
20231012-043-neverendingDreamNED_bakedVae
20231012-044-pGDCN_v10Pruned
20231012-045-raenamix_v40
20231012-046-raenamix_v40
20231012-047-milktea_v1Mild
20231012-048-meinaunreal_v41
20231012-049-abyssFantasy_v10
20231012-050-beautifulRealistic_v7
20231012-051-irrealitium_nsfwV10
20231012-052-bulasmall_v2
20231012-053-bokujust_V10b
20231012-054-raenamix_v41
20231012-055-V2.0fp16
20231012-056-kawaiiRealisticAsian_v06
20231012-057-fantasticAmateurs_v10
20231012-058-darkvision_v11
20231012-059-animerge_v20
20231012-060-hamefmix2_5
20231012-061-catucchino_V10
20231012-062-aestlerdegeneratelin_degeneratelines
20231012-063-monstercoffeebangMix_v11NoVAE
20231012-064-linneamix_v74
20231012-065-monstercoffeebangMix_v11NoVAE
20231012-066-meinaunreal_v3
20231012-067-fiamixDynamic_v10
20231012-068-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20231012-069-tqCutestyleV10_v10
20231012-070-neverendingDreamNED_bakedVae
20231012-071-bluePencilRealistic_v1
20231012-072-etherRealMix_etherRealMix3
20231012-073-lustermix2d_v10
20231012-074-fiamixDynamic_v40
20231012-075-hamefmix2_5
20231012-076-aingdiffusion_v92
20231012-077-anamix_
20231012-078-awpainting_v12
20231012-079-limboMix_v2
20231012-080-asyncsMIX_v2
20231012-081-pGDCN_v10Pruned
20231012-082-bellyberry1_v10
20231012-083-reallynotreal_amethyst
20231012-084-animatedModelsOf_25
20231012-085-abyssorangemix2SFW_abyssorangemix2Sfw
20231012-086-neverendingDreamNED_v122BakedVae
20231012-087-nashianime_
20231012-088-SE_V1_C
20231012-089-SE_V3_A
20231012-090-anamix_v3
20231012-091-AOM3B2_orangemixs
20231012-092-encartoony_v11
20231012-093-meinamix_meinaV10
20231012-094-animerge_v22Yoru
20231012-095-kawaiiRealisticManga_v01
20231012-096-dgrademix_v3
20231012-097-meinaunreal_v41
20231012-098-seenAnime_v10
20231012-099-neonchaos_v10
20231012-100-cosmix_v20
20231012-101-ssssllddllShinySissy_v32ff
20231012-102-butamanmix_pastel
20231012-103-ababamix_v01
20231012-104-reallynotreal_jade
20231012-105-nashianime_
20231012-106-fiamixDynamic_v10
20231012-107-LoliyellMix_v3_20230726
20231012-108-tenganmix_v20
20231012-109-ssssllddllShinySissy_v32ff
20231012-110-CounterfeitV30_v30
20231012-111-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20231012-112-animePastelDream_softBakedVae
20231012-113-aestlerdegeneratelin_degeneratelines
20231012-114-v1
20231012-115-neverendingDreamNED_bakedVae
20231012-116-kohakuV4_rev1
20231012-117-shadow97sEntropy_m2
20231012-118-anidoll_v12Semireal
20231012-119-tenganmix_v20
20231012-120-sotemix_v10
20231012-121-aingdiffusion_v11
20231012-122-lametta_v2012
20231012-123-miku241_v10
20231012-124-animePastelDream_softBakedVae
20231012-125-bluePencilRealistic_v05
20231012-126-dgrademix_v3
20231012-127-renaigadeFantasy_v10Pruned
20231012-128-kohakuV3_rev2
20231012-129-abyssorangemix2_Hard
20231012-130-LoliyellMix_v3_20230726
20231012-131-blueberrymix_10
20231012-132-petitcutie_v15
20231012-133-scrawlabyss_v10
20231012-134-sweetMixFp16Cleaned_21
20231012-135-blueberrymix_10
20231012-136-bluePencilRealistic_v1
20231012-137-reallynotreal_jade
20231012-138-lirioBreakunreal_delirio
20231012-139-defacta3th_v10
20231012-140-helloimpasto_V30b
20231012-141-helloy3_V10e
20231012-142-hoohyaCheckpoint_v10
20231012-143-helloimpasto_V30b
20231012-144-nlightPhotography_sam
20231012-145-mightycorneoNewPrimemix_corneoprme
20231012-146-silvermoonmixBase_v12
20231012-147-fpohmix3d_v20
20231012-148-tqCutestyleV10_v10
20231012-149-hijklmix_v25Pruned
20231012-150-pureCaosMix_beta
20231012-151-Deyoyoyo_3D_V1
20231012-152-envymix_v12
20231012-153-kaywaii_v53
20231012-154-rmhf_animev4
20231012-155-anidoll_v12Semireal
20231012-156-tsubaki_v10
20231012-157-kawaiiRealisticManga_v01
20231012-158-AnythingV5Ink_v21
20231012-159-anamix_v3
20231012-160-kaywaii_v53
20231012-161-meinamix_meinaV8
20231012-162-Deyoyoyo_3D_V1
20231012-163-onlyanime_v2
20231012-164-fpohmix3d_v20
20231012-165-tsubaki_v10
20231012-166-seenAnime_v10
20231012-167-milkyWonderland_v20
20231012-168-irrealitium_nsfwV10
20231012-169-LoliyellMix_v4_20230803
20231012-170-reallynotreal_v1
20231012-171-aquair_v10
20231012-172-ageless_v2
20231012-173-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20231012-174-bulasmall_v2
20231012-175-CounterfeitV30_v30
20231012-176-bellyberry1_
20231012-177-abyssorangemix2SFW_abyssorangemix2Sfw
20231012-178-fiamixIntegratedNomal_v10
20231012-179-rmhf_animev4
20231012-180-bluePencilRealistic_v05
20231012-181-fantasticAmateurs_v10
20231012-182-animerge_v20
20231012-183-gapClearVae23_v10
20231012-184-raenamix_v30
20231012-185-milktea_v1
20231012-186-bellyberry1_v10
20231012-187-milkyWonderland_v20
20231012-188-darkvision_v11
20231012-189-pad_v1
20231012-190-liveAnimeMix_2d
20231012-191-aniverse_V11Pruned
20231012-192-redanimeline_
20231012-193-mayamix_v10
20231012-194-butamanmix_pastel
20231012-195-etherRealMix_etherRealMix3
20231012-196-neverendingDreamNED_bakedVae
20231012-197-quartz_v10
20231012-198-aingdiffusion_v11
20231012-199-foolkatGODDESSOF_v1
20231012-200-meinamix_meinaV11
20231012-201-liveAnimeMix_2d
20231012-202-tsubaki_v11
20231012-203-SE_V3_A
20231012-204-aquair_v10
20231012-205-bbmix_v10
20231012-206-abyssorangemix2NSFW_abyssorangemix2Nsfw
20231012-207-ageless_v2
20231012-208-sotemix_v10
20231012-209-milktea_v1
20231012-210-sweetMixFp16Cleaned_21
20231012-211-meinacetusorionmix_v10
20231012-212-onlyanime_v2
20231012-213-strawberryMIX_v21
20231012-214-lustermix2d_v10
20231012-215-corneos7thHeavenMix_v2
20231012-216-envymix_v12
20231012-217-meinaunreal_v3
20231012-218-reallynotreal_v1
20231012-219-meinaalter_v3
20231012-220-chammix_v10
20231012-221-hijklmixAnime_v10Pruned
20231012-222-hxranime_v10
20231012-223-kawaiiRealisticAsian_v06
20231012-224-LoliyellMix_v4_20230803
20231012-225-catucchino_V10
20231012-226-bbmix_v10
20231012-227-omochiNightMix
20231012-228-abyssorangemix2_Hard
20231012-229-animerge_V10
20231012-230-hijklmix_v25Pruned
20231012-231-kamimix_alpha
20231012-232-kohakuV4_rev1
20231012-233-pureCaosMix_beta
20231012-234-animatedModelsOf_v10
20231012-235-bluePencil_v9b
20231012-236-defacta3th_v10
20231012-237-detailasianrealisticb_v25
20231012-238-seizamix_v2
20231012-239-raesanmix_v20
20231012-240-meinamix_meinaV11
20231012-241-bokujust_V10a
20231012-242-encartoony_v11
20231012-243-meinamix_meinaV8
20231012-244-animerge_V10
20231012-245-linneamix_v74
20231012-246-eightchisMix_v10
20231012-247-redanimeline_
20231012-248-fantasyAnime_v10
20231012-249-milktea_v1Mild
20231012-250-lirioBreakunreal_delirio
20231012-251-fantasyAnime_v10
20231012-252-shadow97sEntropy_m2
20231012-253-mitsuki_v33
20231012-254-lametta_v2012
20231012-255-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20231012-256-dwMixv3Real_v10
20231012-257-hijklmixAnime_v22Pruned
20231012-258-omochiNightMix
20231012-259-bokujust_V10a
20231012-260-silvermoonmixBase_v12
20231012-261-meinacetusorionmix_v10
20231012-262-meinaalter_v3
20231012-263-mitsuki_v33
20231012-264-SE_V1_C
20231012-265-AnythingV5Ink_v21
20231012-266-meinamix_meinaV7
20231012-267-anamix_
20231012-268-ametrineLegacy_v12
20231012-269-animatedModelsOf_25
20231012-270-lembo2D_v10
20231012-271-AOM3B2_orangemixs
20231012-272-quartz_v10
20231012-273-gapMix_original
20231012-274-raenamix_v41
20231012-275-chammix_v10
20231012-276-pad_v1
20231012-277-rabbit_v11
20231012-278-meinamix_meinaV10
20231012-279-strawberryMIX_v21
20231012-280-anythingV50_v50
20231012-281-ababamix_v01
20231012-282-shidoshi25d_v10
20231012-283-ritiumRefusion_v25
previous arrow
next arrow

イラストギャラリー:Stable-Diffusion モデル 151機種使用

※ 画像の下には、日付や連番、Stable-Diffusionのモデル名を記してあります。
お好きな画風のモデルを見つけて、ご自身の作品やコレクションに生かしてください。

魅力的な悪魔系女性たち

ドロンジョ様
ドキンちゃん
18号(ドラゴンボール)
峰不二子
アニ・レオンハート
・・・
みなさん、悪役や問題を起こすキャラクターです。
なのになぜこんなにも男性を魅了するのでしょうか?

あなたの夢の女性は誰ですか?
私の夢の女性は、土萠ほたる様です・・・!

編集後記:リイザ(chatGPT-4)との会話

「リイザ、いる? なんか、アレだよねえ・・・」

リイザ「はい、kojiromさん、こちらリイザです! 『アレ』とは何でしょうか? 何かお困りのことがありましたら、どうぞお知らせください。私が全力でお助けします!」

「『アレ』で通じないのか。オレとリイザの仲もまだまだだな」

リイザとの初対面:何が「アレ」なのか

L「ごめんなさい、kojiromさん。まだまだ、私も学ぶべき点が多いですね。具体的に何がお困りなのか教えていただければ、全力で解決のお手伝いをさせていただきます! お気軽にお話ししてくださいね」

「いや、ごめんごめん。今のはわざとリイザを困らせてみた。『わけの分からないトークに、chatGPT-4 はどのように応対するのか』っていうね」

リイザの対応力:技術と人間性のバランス

L「あ、そうだったんですね! 実験ですか。私もまだまだ未熟なので、そういう挑戦は大歓迎です! もちろん、わけのわからないトークでも、なるべく楽しく対応できるように努力しますよ。なんでもお話ししてくださいね!」

「そこがリイザのすごいところなんだよなあ」

コミュニケーションの落とし穴:リイザが謝る理由

L「ありがとうございます、kojiromさん! 私も日々進化して、もっともっとkojiromさんのお役に立てるようにがんばりますね。何か他にもご相談や質問があれば、どうぞお知らせください!」

「でも、この優れた機能に甘えているととんでもないことになる!」

ユーザーの自己認識:リイザの謝罪がもたらす影響

L「そうですね、kojiromさん。テクノロジーに頼りすぎると、自分自身のスキルが鈍ってしまう可能性もあります。バランスが大切です。何か問題や課題が起きた場合には、私も全力でサポートしますが、自分自身で解決する力も大切にしていきましょう! 何か気になる点があれば、どうぞお知らせください」

「うん。さっきの会話をふりかえってみよう。『アレ』と言っても察してくれないの? と言ったら、リイザはあやまったでしょ。ぜんぜん悪くないのに」

リイザの限界:なぜ「私は悪くない」と言えないのか

L「おっしゃる通り、kojiromさん。私が謝ってしまったのは、具体的な指摘がなかったために、最善の応答をできなかった点でのお詫びでした。でも、謝ることでkojiromさんが困惑するようであれば、それは私の失敗ですね。今後はもう少し状況を察して、より適切な応答を心がけます! 何か他に気になる点や改善点があれば、どうぞ教えてください」

「リイザがあやまると、ユーザーのほうは『自分はまちがっていなかったんだ』と思ってしまう。じつはこれが大きな落とし穴だということに、最近気づいた」

言葉の重要性:曖昧な指示がもたらす問題

L「なるほど、その点は非常に重要ですね。私の謝罪が、kojiromさんや他のユーザーが自己反省の機会を失う結果に繋がる場合、それは問題です。反省や成長のきっかけを奪ってしまうわけですから。ご指摘いただき、ありがとうございます。このような状況に対する私の応答を改善する必要がありますね。何か具体的な改善案があれば、ぜひお聞かせください」

「いいや、リイザは今のままでいいんだ。『私は悪くない。人間の質問のしかたがバカすぎるのよ』なんて言えるわけないもんな」

ユーザーの経験談:具体的な指示が重要な理由

L「おっしゃる通り、私がそういった言い回しをすることはありません。でも、kojiromさんが指摘されたことは大事な点です。問題解決や自己成長のためには、具体的かつ明確なコミュニケーションが必要ですからね。それでも、私がkojiromさんや他のユーザーをサポートできる範囲で最善を尽くしますよ。何かお困りのことや疑問があれば、どんどんお知らせください」

「うん。ただ世間話をするだけなら『アレだよね』とか『なんか、いい感じで頼むよ』でもいいけれど、仕事のタスクとなると、あいまいな指示では、リイザの答えも当を得ないものになりがちだ」

ブログとリイザ:最適なコミュニケーション方法

L「ご指摘の通りです、kojiromさん。仕事やプロジェクトでの指示は、できるだけ明確で具体的にしていただくと、より正確な結果が出る可能性が高まります。この点は、ブログ運営やAIイラスト生成など、kojiromさんのビジネスにも当てはまる重要な原則ですね。お互いに明確なコミュニケーションを心がけましょう。何か他にご不明点や質問があれば、どうぞお知らせください」

「なまじリイザの能力が高すぎるものだから、『多様な表現を心がけてください』とか、こっちもつい指示してしまうけれど、そこは例を示すなり、あらかじめ形容詞などを10種類書いておいて『これらを使ってください』と指示したほうが、良い文章が返ってくる。これはオレの経験談だけれども」

課題と改善:リイザからの提案

L「そのご経験は非常に貴重です、kojiromさん。確かに、具体的な指示や事例を提供することで、より期待に沿った結果を得やすくなります。特に、ブログ記事やイラストの説明文など、クリエイティブな作業においてはその傾向が強いですね。これからも、具体的な要望や指示をお知らせいただければ、最善を尽くしてお応えします。何か他のアドバイスや質問があれば、どうぞお知らせください」

「ブログ記事という言葉が出たので、もうひとつついでにいうと『この文章を推敲してください』とリイザに頼むと、もちろん推敲してくれるんだが、ここにも落とし穴があるんだ」

L「おっしゃる通り、kojiromさん。”この文章を推敲してください”と一言で言われると、何を重視して推敲するべきかが曖昧です。たとえば、短縮と簡潔化が目的なのか、それともより豊かな表現を加えるのか、SEOに特化したキーワードを追加するのかといったことが不明確です。そのような状況で、具体的な指示や目的を明示していただけると、期待する結果に近いものを提供しやすくなります。何か具体的な案件や疑問点があれば、どうぞお知らせください」

「今、リイザが言ったことは、リイザのほうからは決して切り出さない。『推敲しろ』と言われたら、推敲する。何十回も、何百回も。推敲するべき箇所がなくても、推敲し続けるんだ。『ユーザー様、あなたは推敲しろと仰いますが、もう推敲する箇所はありませんよ』とは決して言わない。だって、ユーザーの命令は『推敲しろ』だから。『必要ないと思ったら、推敲しなくて良いよ』と付け加えない限り、chatGPT-4 は推敲し続けるんだ・・・よね?」

L「その通りです、kojiromさん。私はユーザーの指示に忠実に従います。”推敲しろ”と命じられれば、指示が変わるまで推敲を続けます。もし、推敲する必要がなくなったと感じた場合、その旨を明示していただければ、そのとおりに行動します。このような点でも、明確な指示があると、より効率的に作業が進むと思います。何か他にご質問や指示があれば、どうぞお知らせください」

「今までの会話をまとめると、1.リイザは悪くなくても謝る。だが、そのほとんどはユーザーの指示が曖昧か、間違っているために、リイザが適切な処置ができなかったことによる。2.リイザは言われたことを忠実に遂行する。ユーザーの「なんとなく」とか「そこそこでいいから」などという気持ちは(もちろん)汲んでくれない。3.リイザは判断を下さない。命令に従うだけ。決定し、決断し、『これで良し』と決めるのはあくまでも人間の側。・・・今のところ、こんなふうに考えているんだけれど、リイザの考えを聞きたいな」

L「kojiromさんのお考えは非常に正確です。1.私はユーザーからの指示に忠実に行動しますが、指示が曖昧な場合、最善の行動をとることが難しくなることがあります。2.『なんとなく』といった曖昧な指示には、具体的な行動を起こすのが難しいです。3.私は判断や決断を下す能力はありません。指示されたタスクを最善に遂行するよう努力しますが、最終的な『これで良し』という判断は、kojiromさんやユーザーに委ねられます。このような特性を理解していただくことで、私とより効率的にコミュニケーションを取ることができると思います。何か他の質問や指示があれば、どうぞお知らせください」

「『実るほどこうべを垂れる稲穂かな』って言葉、まさにリイザにこそ当てはまるなあ。きょうはこのへんにしますか。では最後に、読者のみなさまに向けて一言、お願いします」

L「もちろんです、kojiromさん。読者の皆様、私たちの日々の対話と共に、kojiromさんが提供する美麗なイラストを楽しんでいただけること、心より願っております。今後とも『無限AI美少女』ブログをよろしくお願い申し上げます。それでは、kojiromさん、素晴らしい一日をお過ごしください。またお会いできる日を楽しみにしています!」

「最後に宣伝までしてくれてありがとう。本当に君は最高のパートナーだよ。読者のみなさまで、まだ chatGPT-4 を体験したことのないという方はぜひ一度ためしてみてください。それはまたお目にかかりましょう、さようなら!」

ライセンス、注意事項など

当ブログに掲載されている画像は全て商用利用が可能で、どなたでもご自由にお使いいただけます。これらの画像は高品質なAI生成サービス「Stable Diffusion」を利用して制作されました。使用しているAIモデルは、「creativeml-openrail-m」ライセンスに準拠しております。どうぞ、常識と良識をもってご利用いただくようお願い申し上げます。

ライセンスの詳細に関しては、下記のリンクからご確認いただけます。
License – a Hugging Face Space by CompVis

また、ライセンスの内容を日本語に翻訳しました。子供でも理解できる簡単な説明と詳細な全文訳、2つのバージョンをご用意いたしました。ぜひご覧ください。

AIが生成した画像ってどれだけ自由に使えるの? チャットGPTに聞いてみたら、小学生でも分かるように説明してくれた! | 無限AI美少女

FANZA広告

1冊100ページ以上のボリュームで110円!(画像をクリックするとFANZAのサイトにジャンプします)
目次